Gå med i HS30
HS30 – för snabb omställning till en hållbar bostadsbransch.
Läs mer om Hållbart Stockholm 2030
Fokuspunkter
Klimatberäkningar
Klimatneutralitet
Social hållbarhet knuten till affären
Träbyggnation
Finansieringsmodeller för hållbar utveckling
Solceller, laddning & lagring
Betong och klimatpåverkan
Återbruk