Uppstart

Aktivitet 15 apr
Uppstart

Medverkande aktörer samlades för workshop för att enas om pilotårets fokuspunkter.

  • Klimatberäkningar
  • Klimatneutralitet
  • Social hållbarhet knuten till affären
  • Träbyggnation
  • Betong och klimatpåverkan
  • Finansieringsmodeller för hållbar utveckling
  • Solceller, laddning och lagring
  • Återbruk