Aktiviteter
HS30 kommer under pilotåret 2021/2022 ha sex längre träffar med olika teman, där experter från näringsliv, akademi, myndigheter och forskningsinstitut medverkar. Träffarna kommer varvas med plats- och studiebesök samt externa arrangemang som fler kan ta del av.

HS30 fokuserar på fastighetsbolag verksamma i Mälardalsregionen, men den kunskap som samlas kommer spridas bredare än regionens gränser. Bland annat kommer externa event arrangeras för att förmedla den samlade kunskapen.