Aktiviteter
Efter pilotåret 2021/2022 har HS30 satt arbetsformatet och mål. I arbetsgrupper, storträffar samt erfarenhetsåterföringar samlas experter från näringsliv, akademi och myndigheter för att leverera mot de uppsatta målen inom klimat och social hållbarhet.

HS30 fokuserar 2023/2024 på klimatfärdplaner, klimatberäkningar, klimatkompensation samt tar fram en verktygslåda och KPI:er utifrån sex fokusområden inom social hållbarhet.

HS30 fokuserar på fastighetsbolag verksamma i Mälardalsregionen, men den kunskap som samlas sprids bredare än regionens gränser. Bland annat arrangeras externa event för att förmedla den samlade kunskapen.

I det kortare digitala formatet ”30 med HS30” diskutera hållbarhetsfrågor tillsammans med branschens bästa forskare, entreprenörer, myndigheter, konsulter och företag. Inspelade träffar finns tillgängliga på HS30s Youtube.