Återhus

Event 7 nov
Återhus
Urban resurshantering i en cirkulär ekonomi

Hur arbetar man med resurshantering i större skala, när ett område ska rivas?
För att kunna uppnå en resurseffektiv bygg- och fastighetsbransch i en cirkulär ekonomi behöver vi ställa om våra affärsmodeller.
Emma Carmelid, projektledare, Mark & exploatering i Uppsala kommun berättar tillsammans med Jelena Mijanovic, chef för Resurshantering & cirkulär ekonomi på Ramboll, om planerna för ett rivningsområde i Ulleråker. De kommer att presentera processer och mål för urban resurshantering.

Kolla på samtalet i efterhand här