Klimatberäkningar

Aktivitet 13 okt
Klimatberäkningar
Fokus på klimatberäkningar och CO2-minimering av klimatpåverkan i byggnation.

1 januari 2022 införs krav på klimatberäkningar vid uppförande nya byggnader. Läs mer hos Boverket. HS30 träffas för att dela redan etablerade arbetsmetoder och erfarenheter från pilotprojekt med klimatdeklarationer. Diskussion och analys om hur vi kan beräkna och reducera koldioxid i våra projekt, tillsammans med andra aktörer i branschen.

En del av träffen ägnas åt att träffa och diskutera möjliga samarbeten med LFM30 – Lokal Färdplan Malmö 2030. Läs mer om LFM30 här.