Cirkuläritet och återbruk

Aktivitet 19 jan
Cirkuläritet och återbruk
Bygg- och fastighetsbranschen behöver bli bättre på att ta tillvara på de resurser som redan finns och återanvända dem. Cirkuläritet är den raka vägen till klimatsmata byggnader, men timing, överskådlighet och logistik sätter käppar i hjulen.

HS30s träff den 19 januari har tema cirkuläritet och återbruk. Vi kommer ta del av det strategiska Innovationsprogrammet Re:Source, lära oss om projektet Återhus samt om CCBuild – Centrum för cirkulärt byggande.