Betong i en fossilfri framtid

Aktivitet 4 feb
Betong i en fossilfri framtid
Välkommen till 30 minuter med HS30, där intressanta ämnen för fastighetsbranschen presenteras och diskuteras i kort och enkelt format.

Betong är världens mest använda byggmaterial. För att Sverige som land ska leva upp till målet att nå klimatneutralitet år 2045 måste vi ställa oss frågan hur betong passar in i en fossilfri framtid. Vid detta tillfälle av ”30 med HS30” träffar vi Katarina Malaga från RISE, professor inom hållbart byggande och doktor inom kemisk och mekanisk nedbrytning av sten och betong.

Katarina inleder med att tala om alternativ till cement, hur utvecklingen ser ut och vilka tidsperspektiv som gäller. Efter är det öppet för alla att ställa frågor.

Datum: 4 feb

Tid: 09:00-09:30

Var: https://rise.zoom.us/j/63593491528?pwd=Y0MrbWMxaGJWd0dnc1JpUkphQ2w2UT09

Passcode: 189 558