Colleccts Samarbetsplattform för Cirkulärt byggande

Event 14 nov
Colleccts Samarbetsplattform för Cirkulärt byggande
Hur kan digitala samarbetsverktyg accelerera omställningen till cirkulär ekonomi? Låt oss höra Martin Tengsved berätta!

Som fastighetsutvecklare utmanas du idag med krav och förväntningar på minskade klimatutsläpp och ökad cirkularitet. Det kräver mer från projektstyrningen och förmågan att sätta mål, ställa krav och säkerställa att dessa följs upp. Samverkan lyftas ofta fram som den viktigaste framgångsfaktorn!

Det kan vara svårt att få hållbarhetsambitioner att följa med genom hela projektet och att bygga ett “team” där alla är engagerade i de mål som satts upp. En annan utmaning är att hitta leverantörer som kan erbjuda kostnadseffektiva, cirkulära, lösningar för alla de olika återbruksvaror, restmaterial och avfall som förväntas uppstå. Att samla in den data som krävs för hållbarhetsrapportering och kostnadsuppföljning är också en utmaning. Data från olika aktörer är inte standardiserad vilket innebär mycket manuellt arbete och stora kostnader för att sammanställa samt med stora risker för kvalitetsbrister.

Digitalisering och standardisering är kritiskt för att lyckas med datadriven, effektiv och kontrollerad omställning till en cirkulär ekonomi. Genom att digitalisera material- och avfallsplan, leverantörstilldelning, loggbok, uppföljning och rapportering kan tid och fokus istället läggas på att löpande utvärdera och analysera projektens resultat i syfte att skapa en lärande, engagerad och utvecklande projektkultur, samtidigt som man minskar projektets kostnader.

Martin Tengsved, produktchef Collecct, demonstrerar Colleccts tjänst och berättar om erfarenheter från några tidiga användare.

Var med och lyssna den 14 november kl 9 via zoom