Träbyggnadsteknik

Aktivitet 13 maj
Träbyggnadsteknik
30 minuter med HS30 är ett format där intressanta ämnen för fastighetsbranschen presenteras och diskuteras i kort och enkelt format.

Fredagen den 13 maj kl.09.00- 09.30 bjuder ”30 med HS30” in Karin Sandberg från RISE, forskare inom träbyggnadsteknik, om hur vi konstruerar för att kunna återanvända trä. Mer om Karin här. Det här tillfället är endast för HS30s medlemmar.

Agenda
RISE Intro
Karin Sandberg – Återbruk av trä
Dialog med HS30