Medlemskap
HS30 är det operativa forumet som vill snabba på omställningen till en hållbar bostadsbransch. Medlemmarna vill gå före i hållbarhetsarbetet och arbetar redan idag aktivt med hållbarhet i produktionen av bostäder.

Medlemmarna är byggentreprenörer och/eller byggherrar med permanent närvaro i Mälardalsregionen samt har:

  • Tydligt ledningsengagemang inom hållbar utveckling med gedigen vilja att bidra till hållbar omställning för fastighetsbranschen och att hållbarhetschef-/ansvarig har närhet till ledningen
  • Hållbarhetschef eller hållbarhetsansvarig på företaget. Denna ska arbeta en väsentlig del av sin arbetstid med hållbarhet (dvs inte ha hållbarhet som bisyssla).
  • Närhet till produktion, antingen genom att hållbarhetschefen har tät kontakt eller genom deltagande i HS30 från operativt aktiv chef så att hållbarhet kommer in i produktionen.
  • En tydligt kommunicerad hållbarhetsagenda eller -policy med mål för hållbar och trovärdig omställning till 2030.
  • Aktivt deltagande i tex möten, i arbetsgrupper och styrgrupp inom HS30.

HS30 är öppet för fler medlemmar. Anmäl intresse genom att kontakta Andreas Huss, RISE: Andreas.huss@ri.se