HS30:s pilotår visar kraften i gemensamma hållbarhetsåtgärder

Pressmeddelande 9 juni
HS30:s pilotår visar kraften i gemensamma hållbarhetsåtgärder

Hållbart Stockholm 2030, HS30, startade våren 2021 för att snabba på omställningen till en hållbar bostadsbransch. Under pilotåret har antalet medlemmar ökat till 19 aktörer, som nu träffats med respektive Vd:ar för att summera året och tala om det fortsatta gemensamma arbetet framåt.

HS30 är hållbarhetsforumet för fastighetsutvecklare i Mälardalen som är villiga att transparent dela kunskap och bidra till medlemmarnas konkreta hållbarhetsarbete inom både social-, miljö- och klimatmässig hållbarhet. HS30 koordineras av forskningsinstitutet RISE.

Det har varit givande att arbeta med så engagerade och kunniga medlemmar som hjälpt till att skapa formatet och innehållet så att det blir relevant för aktörerna, säger Andreas Huss, koordinator HS30, RISE

Under pilotåret har det varit åtta träffar och flera studiebesök varvat med det digitala öppna formatet ”30 med HS30”, där intressanta ämnen föredragits och diskuterats även utanför HS30. För att lära sig av varandra och gå snabbare fram inom klimatberäkningar har gemensamma anvisningar tagits fram. Arbetsgrupper har även tagit fram gemensamma mål inom social och klimatmässig hållbarhet.

Målen har knådats fram under våren av medlemmarna och visar styrkan av att sätta gemensamma tydliga mål inom såväl social som klimatmässig hållbarhet. Riktningen blir tydlig och vi alla hjälps åt att driva branschens hållbarhetsarbete framåt med konkreta färdplaner och verktyg, säger Andreas Huss, RISE

Arbetet diskuterades tillsammans med aktörernas Vd:ar vid pilotårets summering som ägde rum 8 juni. Målen kommer göras offentliga efter sommaren. Vid tillfället talade Lisen Shultz, forskare vid Stockholm Resilience Center, om ett hållbart näringsliv samt Anna König Jerlmyr, Finansborgarråd i Stockholm stad, om vikten av att gemensamt arbeta för en hållbar stad.