Bostadsbolag bildar hållbarhetsforum för snabbare omställning

Pressmeddelande 21 september
Bostadsbolag bildar hållbarhetsforum för snabbare omställning

Det finns ett stort behov av ett proaktivt och lösningsorienterat forum för hållbarhetsfrågor i bostadsutvecklingssektorn. Därför startas Hållbart Stockholm 2030 (HS30) – ett hållbarhetsforum för att transparent dela kunskap och bidra till medlemmarnas konkreta arbete med Agenda 2030 och de globala målen. HS30 koordineras av forskningsinstitutet RISE och medlemmar är Einar Mattsson, Ikano Bostad, K2A, Magnolia Bostad, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Ab (SBB) och Sveafastigheter.

Bygg- och fastighetsbranschen har stora möjligheter att bidra till städers sociala förutsättningar och samhällsutvecklingen i stort. Samtidigt står branschen för en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp. HS30 bildas för att snabba på omställningen till en hållbar bostadsbransch.

HS30 bildas för att snabba på omställningen till en hållbar bostadsbransch.

Forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden har fått i uppdrag att koordinera initiativet från de deltagande företagen. Från varje företag medverkar motsvarande hållbarhetschef samt operativ chef, för att åtgärderna ska vara verksamhetsnära och därmed snabbt kunna klargöra vilka insatser som gör skillnad.

– I HS30 medverkar aktörer som på riktigt vill arbeta för att kraftfullt minska det ekologiska avtrycket från branschen och för att ta social hållbarhet på än större allvar. Vi vill tillsammans öka takten i omställningen, säger Andreas Huss, arkitekt och stadsplanerare, RISE.

HS30 fokuserar på Mälardalsregionen och projektet ska mynna ut i användbart lärande och konkreta åtgärder inom miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Det kan handla om hur verksamheterna arbetar med livscykelanalyser, minskar koldioxidutsläpp, främjar urbana ekosystemtjänster och hur branschen kan utveckla trygga bostadsområden där människor trivs och mår bra.

Framtidens stadsutveckling måste bli mer hållbar, på riktigt

– Framtidens stadsutveckling måste bli mer hållbar, på riktigt. För att snabbare ställa om krävs att företag inom branschen samarbetar mer, och tillsammans med offentlig sektor driver på omställningsarbetet. HS30 är ett sådant initiativ, säger HS30:s deltagande företag i ett gemensamt uttalande.

HS30 kommer initialt ha sex längre träffar per år med olika teman, där experter från näringsliv, akademi, myndigheter och forskningsinstitut medverkar. Träffarna kommer varvas med plats- och studiebesök samt externa arrangemang som fler kan ta del av. HS30 fokuserar på fastighetsbolag verksamma i Mälardalsregionen, men den kunskap som samlas kommer spridas bredare än regionens gränser. Bland annat kommer externa event arrangeras för att förmedla den samlade kunskapen. HS30 är öppet för fler medverkande aktörer som vill arbeta tillsammans för snabb omställning till en hållbar bostadsbransch.

Peter Svensson, vd, Einar Mattsson Projekt AB och Einar Mattsson Byggnads AB

Robert Jaaniste, vd, Ikano Bostad

Johan Knaust, vd och grundare, K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

Johan Tengelin, vd, Magnolia Bostad

Ilija Batljan, vd och grundare, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Viktor Mandel, vd, Sveafastigheter (helägt dotterbolag till SBB)

Vidare information 

Uppstartsmötet för HS30 ägde rum 15 april. Träffar har sedan hållits 15 juni och 25 augusti. Nästa träff är 13 oktober.

HS30 är öppet för fler medverkande företag. Vid intresse kontaktas Andreas Huss, RISE, som håller i forumet. Andreas.huss@ri.se