Om HS30
HS30 – för snabb omställning till en hållbar bostadsbransch
I HS30 (Hållbart Stockholm 2030) samlas aktörer från bostadsutvecklingssektorn i Mälardalen, som tillsammans arbetar för att kraftfullt minska det ekologiska avtrycket från branschen och för att ta social hållbarhet på än större allvar.

Bygg- och fastighetsbranschen står för 20 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Det förpliktigar att aktivt minska klimatavtrycket från branschen – skyndsamt. Samtidigt finns ett stort behov av fler trygga och bra bostäder för att människor ska må bra och samhället utvecklas. De fastigheter som byggs ska kunna stå en lång tid framöver och behöver därför vara välplanerade vad gäller såväl social, ekonomisk som miljömässig hållbarhet.

Det finns stor kunskap och vilja inom bygg- och fastighetsbranschen att arbeta med och bidra till dessa frågor. Istället för att uppfinna hjulet på flera håll bildas det operativa hållbarhetsforumet, HS30 (Hållbart Stockholm 2030), för att tillsammans snabba på omställningen till en hållbar bostadsbransch.

Medlemmarna är verksamma inom fastighets- och byggbranschen i Mälardalen och har den gemensamma viljan att gå före i sitt hållbarhetsarbete och snabba på branschens omställning. Ny kunskap inhämtas via samtal, workshops, föreläsningar och studiebesök. Kunskap och initiativ förankras och testas operativt genom arbetsgrupper och i verksamheterna för relevans. Kunskap delas externt.

HS30 kommer under pilotåret 2021/2022 ha sex längre träffar med olika teman, där experter från näringsliv, akademi, myndigheter och forskningsinstitut medverkar. Träffarna kommer varvas med plats- och studiebesök samt externa arrangemang som fler kan ta del av. RISE Research Institutes of Sweden koordinerar HS30.

HS30 är öppet för fler medlemmar som vill arbeta tillsammans för snabb omställning till en hållbar bostadsbransch. Läs om medlemskap här.

Medlemmar

 • Arwidsro Fastighet
 • Besqab
 • Brabo Stockholm
 • Einar Mattsson
 • Genova
 • Hemsö Fastigheter
 • Ikano Bostad
 • JM
 • K2A
 • Magnolia Bostad
 • NREP
 • Resona Utveckling
 • Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB)
 • Selma bostad
 • Slättö Förvaltning
 • Stendörren Fastigheter
 • Sveafastigheter
 • Peab Projektutveckling
 • RISE Research Institute of Sweden