Rikare grannskap

Event 7 dec
Rikare grannskap
Möjligheterna att få ett rikare grannskap genom färre parkeringsplatser och fler mobilitetslösningar.

Forskningsprojektet Rikare grannskap har undersökt hur fyra bildominerade stadstyper kan byggas om med mobilitetslösningar som frigör ytor för fler bostäder, bättre offentliga rum och grönare boendemiljö.

Presenteras av Katarina Borg, Stadsplanerare och landskapsarkitekt på RISE och Ledamot i Stockholms Skönhetsråd och Malin Gibrand, affärsområdesansvarig för Stadsutveckling på Trivector Traffic.

Agenda

Intro
Fallstudier – utvecklingsmöjligheter i fyra stadstyper
Utmaningar och hinder – varför går det trögt?
Möjligheter och lösningar – 10 steg för snabbare omställning
Erfarenheter från genomförda projekt
Vad tycker de boende – resultat från tre enkäter
Diskussion/frågor

11:00-11:30

Mötet sker via Zoom: https://rise.zoom.us/j/68906963055