Kolsänkor och klimatkalkyl

Event 6 okt
Kolsänkor och klimatkalkyl
30 minuter med Ylva Svärdström och Johan Forsman där de talar om kolsänkor och klimatkalkyl för mark och landskap.

”Vi, Ylva och Johan arbetar på Landskapslaget. Ett arkitektkontor som är specialister i landskapsarkitektur och stadsplanering. Vi har en klar mission: ”Det Allmänna Först”. Vi tror att det är viktigt att arbeta med extra fokus på sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter i stadsutvecklingen som alla tjänar på.

 

Vi ska berätta om den klimatkalkyl särskilt anpassad till landskapsarkitektur och markbyggnad som vi varit med att ta fram tillsammans med några andra landskapsarkitektkontor. Detta utvecklingsarbete har pågått under flera år, och vi har tillsammans har tagit fram en prototyp till kalkyl i excelformat.

 

I klimatkalkylen utgår vi från det befintliga förhållandet, det vill säga hur marken där det planeras om- eller nybyggnation ser ut idag. Vilka kollager och kolsänkor finns där idag, t.ex. i form av kol mark eller i vegetation. I nästa steg beräknas vilka förluster av kollager och kolsänkor vår projektering innebär vid schakt och borttagande av vegetation.  Därefter kalkyleras utsläppen från föreslagna material i överbyggnader och markkompletteringar samt utsläpp från maskiner och transporter. För att få grepp om vår produkts totala koldioxidutsläpp över tid ingår även skötsel och samt träd- och växters koldioxidupptag i kalkylen. På så vis kan vårt klimatkalkylen ge en fingervisning om projektens totala klimatpåverkan 30 eller kanske 50 år fram i tiden och att hjälpa oss att hitta de stora ”klimatbovarna” i uppdragen.”

Varmt välkomna!