Säkerhet och trygghet

Event 25 maj
Säkerhet och trygghet
Wallenstams arbete med BoTryggt2030, säkra och trygga livsmiljöer.

Marcus Anneroth från Wallenstam tillsammans med Marika Haug på Stiftelsen Tryggare Sverige berättar om betydelsen av den fysiska miljöns utformning kopplat till trygghet.

Under 30 minuter får vi veta mer om hur Stiftelsen Tryggare Sverige och Wallenstam samverkat för att implementera riktlinjerna i BoTryggt2030 i projekt både under detaljplaneskede men även i senare skede vid färdig detaljplan.

Marcus Anneroth är civilingenjör och ekonom. Arbetar som projektutvecklare på Wallenstam med både stadsutvecklingsprojekt och mindre enskilda fastigheter.

Marika Haug är kriminolog och arbetar hos Stiftelsen Tryggare Sverige med ansvar för utveckling och innovation kopplat till säkerhet och trygghet. Hon har bland annat varit med i projektgruppen som utvecklat handboken BoTryggt2030.

Här kan du se inspelningen