Ensamhetsrevolutionen

Event 16 nov
Ensamhetsrevolutionen
Lina Zakrisson, grundare till ensamhetsrevolutionen, tillsammans med Karolina Rentzhog från Bergsundet kommer att berätta om deras projekt Neighbourhood Academy, deras boskola vid inflytt med sociala lotsar.

Var sjunde person i Sverige saknar en nära vän och över 1 miljoner människor äter antidepressiva läkemedel. En tragedi för individen men också en stor samhällsekonomisk förlust. Ensamhetsrevolutionen arbetar med fastighetsägare, kommuner och boende för att skapa levande miljöer där människan är som mest.

I våra fastigheter finns otroligt mycket potential som vi inte nyttjar. Gemensamhetslokaler som inte används, grannar som inte möts eller ytor som är underutnyttjade. Ensamhetsrevolutionen jobbar med att öka den känsla av sammanhang i våra grannskap som är så viktig för vårt välmående.

Var med och lyssna den 16 november kl 11 via zoom