Nyheter
HS30 ska mynna ut i användbart lärande och konkreta åtgärder inom klimatmässig, ekonomisk och social hållbarhet.

Det kan handla om hur vi arbetar med livscykelanalyser, hur vi minskar koldioxidutsläpp från betong och hur vi utvecklar trygga bostadsområden där människor trivs och mår bra. HS30 kommer bland annat arrangera externa webbinarier för att dela kunskap.