Gemensamma beräkningskriterier för byggnader gör det möjligt att jämföra klimatkalkyler

Pressmeddelande 11 maj

Byggnaders klimatpåverkan behöver vara jämförbara. För det krävs ett gemensamt sätt att beräkna klimatpåverkan. Nu har bostadsbyggande bolag, skolfastigheter och fastighetskontoret inom Stockholms stad samt Hållbart Stockholm 2030 (HS30) tagit fram gemensamma kriterier för nybyggnation av flerbostadshus i samarbete med Klimatarena Stockholm.

Läs gemensamma nyheten: Beräkningsanvisningar HS30 maj 2023