Klimatfärdplan

Klimatfärdplan
HS30 har som mål klimatneutrala projekt senaste 2030. Under 2022-2023 pågår arbete med att i arbetsgrupper dela erfarenheter om att konkret minska koldioxidpåverkan i projekten.

HS30 klimatmål version 220627