Klimatfärdplan

Klimatfärdplan
Inom HS30 arbetar vi med vetenskapligt baserade klimatmål, med en hög ambitionsnivå.  HS30:s tolkning är att de klimatpåverkande utsläppen behöver minskas med 70 % mellan 2020 och 2030, jämfört med en egen baslinje eller Boverkets referensvärden, i våra byggprojekt.

HS30 Klimatmål_240419.pdf
PM Vägledning för implementering av HS30s klimatmål_240419.pdf