Klimatkompensation

Klimatkompensation
En arbetsgrupp har tillsammans med forskningsinstitutet IVL tagit fram en första version om hur HS30:s medlemmar kan förhålla sig till klimatkompensation på ett seriöst sätt.

Fokus för HS30s medlemmarna är i första hand minska klimatavtrycket från sina verksamheter. När kompensation blir aktuell hjälper vägledningen medlemmarna. HS30 är medvetna om att utveckling pågår inom olika kompenserande åtgärder men genom att främja dagens mest relevanta kompensation kan vi tillsammans bidra till en teknikutveckling i rätt riktning.
Förutsättningar för användning av växhusgaskrediter HS30