Social hållbarhet knuten till affären

Social hållbarhet knuten till affären
HS30 verkar för att alla människor ska ha tillgång till ett tryggt boende och en god livsmiljö oavsett bakgrund och förutsättningar till år 2030.

För att förverkliga målet tas fram en verktygslåda med åtgärder för social hållbarhet i olika skeden. Ett fösta steg har varit att skapa en katalog över åtgärder för social hållbarhet genom en nationell inventering av de aktörer som effektivt arbetar med frågan. Denna verktygslåda utvecklas med KPI:er för socialt hållbara bostäder.

HS30 Sociala mål

Bostadsaktörernas arbete med social hållbarhet