Social hållbarhet knuten till affären

Social hållbarhet knuten till affären
HS30 verkar för att alla människor ska ha tillgång till ett tryggt boende och en god livsmiljö oavsett bakgrund och förutsättningar till år 2030.

För att förverkliga målet pågår  under 2022-2023 med att ta fram en verktygslåda med åtgärder för social hållbarhet i olika skeden. Denna verktygslåda kommer byggas på med KPI:er. Ett fösta steg är att skapa en katalog över åtgärder för social hållbarhet genom en nationell inventering av de aktörer som effektivt arbetar med frågan.

HS30 Sociala mål

Bostadsaktörernas arbete med social hållbarhet