Fokuspunkter
Fokuspunkter pilotåret 2021-2022
HS30 (Hållbart Stockholm 2030) har gemensamt valt ut fokuspunkter för pilotåret, som sträcker sig fram till Almedalsveckan 2022.

HS30 Fokuspunkter

  1. Klimatberäkningar
  2. Klimatneutralitet
  3. Social hållbarhet knuten till affären
  4. Träbyggnation
  5. Finansieringsmodeller för hållbar utveckling
  6. Solceller, laddning och lagring
  7. Betong och klimatpåverkan
  8. Återbruk